Hemnes kommune har tildelingsavtale for 9 boenheter, som eies av Hemnes boligstiftelse (HBS).

 

Disse boenhetene er lokalisert til;     - 3 stk. Nermogata 27 D-F, på Bjerka

                                                          - 6 stk. Markusmoveien i Korgen (ikke ferdige)

 

Boligene er nyetablerte i 2020, er ca.65 kvm., på ett plan, inneholder 2 soverom, kjøkken, stue og bad, har varmepumpe og gulvvarme.

Leilighetene følger dagens byggtekniske krav, som betyr at de har lave fyringsutgifter (strøm), og er funksjonelle for funksjonshemmede.

I leiepris inngår hvitevarer, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygg, utvendig vedlikehold og brøyting av innkjøringsvei.

 

 

Boligene tildeles til søkere som på grunn av helse, funksjonsnedsettelse, økonomiske eller sosiale forhold har behov for midlertidig bolig.

Eksempel på slike grunner kan være;

 • Trenger bolig som er egnet i forhold til sosiale-/helseutfordringer

 • bostedsløs som følge av samlivsbrudd

 • mister plutselig dagens bolig (brann-/vannskader, etc.)

 • har ikke økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet

   

  Tildeling gjøres ut fra en faglig og skjønnsmessig vurdering av behov, oppgitt av søker i søknaden.

  For kontrakter på tildelt bolig gjelder:            - depositum for 3 mnd. husleie

                                                                                     - leiekontrakt inngås for 3 år

                                                                                     - 3 måneders gjensidig oppsigelsesrett

   

  Etter tildeling er ikke kommunen part i leieforholdet.

  Leiekontrakt inngås direkte mellom leietaker (søker) og Hemnes Boligstiftelse (utleier).

  Søknad om kommunal tildeling av korttidsbolig.pdf

   

  Søknad sendes til postmottak@hemnes.kommune.no