Hemnes kommune er inne i en digital satsning, derfor går brevene ut digitalt til alle som har en digital postkasse.

For å svare på om man tar plassen eller ikke, må man logge inn i Foresattportalen der man søkte om plass: https://barnehage.visma.no/hemnes  , deretter takke ja eller nei tilbudet dere har fått.

Søkere som ikke har en digital postkasse, må også logge inn i Foresattportalen for å svare på tilbudet.

Svarfrist vil stå i tildelingsbrevet.

Dersom man ikke svarer innen fristen, vil plassen tildeles noen annen (se vedtak).

 

Dette til informasjon!