Hemnes områdestyre er et rådgivende organ for enhetslederne i omsorgstjenesten og et bindeledd mellom administrasjon og Oppvekst og omsorgsutvalget ( OOU ).

Områdestyret har representanter fra OOU, ansatte, pårørende, eldrerådet og kommunalt råd for funksjonshemmede.

Områdestyret skal bidra til en positiv utvikling av tjenestetilbudet ved å delta i plan og utviklingsarbeid, budsjettarbeid og følge opp saker fra brukere, pårørende og ansatte.

Områdestyret disponere fondsmidler gitt til omsorgssentrene etter gjeldende retningslinjer

På servicekontoret og på omsorgssentrene kan du få informasjonsfolder om Hemnes områdestyre.