Pæreskift og andre vedlikeholdsoppgaver på gatelysnettet gjennomføres 3 ganger i løpet av denne perioden (i september, desember og i mars), Utover denne faste vedlikeholdsrunden blir kun større gatelysfeil rettet opp.