Det vi bli gjennomført feiing og tilsyn av fritidsboliger lang Villmarksveien, på strekningen kryss Orrhaugen til Tuven uke 8. Varsling om dette vil bli sendt på SMS til alle hjemmelshavere, og vi ber om at denne besvares. Skulle det være behov for ytterligere informasjon, kan dere kontakte feier Thomas Skog på 97577994