Evt. klage sendes: Hemnes kommune, TEK, Eiendomsskattekontoret, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

For spørsmål om eiendomsskatten, kontakt:

Håkon Økland              Tlf. 916 70 540,             e-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no
Jon Arne Leirvik            Tlf. 751 97 143              e-post: jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no