Pressemelding om kontakt NAV og digital søknad om sosialhjelp i Hemnes kommune.
Det er nå anledning til å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt via www.nav.no i Hemnes kommune. Det betyr at din søknad kommer direkte inn til NAV Hemnes, uten at du trenger å skrive ut noe eller sende søknaden i posten. For å benytte tjenesten trenger du BankID, BankID på mobil, BypassID, BypassID på Mobil eller Commfides.
Benytt denne lenken for å komme direkte til innloggingen:
https://www.nav.no/soknader/nb/person/sosiale-tjenester/okonomisk-sosialhjelp
Kontaktinformasjon til NAV Hemnes:
Ring oss på vakttelefon 41258405 mandag til fredag kl 12-15.
Skriv til nav.hemnes@nav.no hvis du ikke får svar på www.nav.no.
Finn mer informasjon på www.nav.no, Skriv til oss, chat om sosialhjelp og gjeld. Her finner du også mye informasjon om din situasjon, forskudd på dagpenger og sosialhjelp.
Hilsen Hemnes kommune/NAV Hemnes