Kommunevåpen.png

Informasjon om Corona-virus

Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer:

-              Hoste

-              Kortpustethet

-              Feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 

1.            Har vært i områder med vedvarende spredning (fastlands-Kina.  Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia). I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning.

2.            Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Coronavirus-infeksjon.

3.            Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med Coronavirus-infeksjon.

DERSOM INGEN AV DISSE KRITERIENE ER OPPFYLT, ER DET IKKE MISTANKE OM SMITTE.

 

Pasient med mistanke om coronavirusinfeksjon skal IKKE oppsøke legevakt/legekontor, men ta kontakt på telefon. Legen må ta en vurdering om hvor sterk mistanken er og vurdere om det er nødvendig med prøvetaking og eventuelle karantenetiltak.

Ved mistanke om smitte skal du ringe fastlege eller legevakt på telefon: 116117

Det gjøres oppmerksom på at det er 2 personer som er testet i Rana, det er ikke mistanke om noen tilfeller i Hemnes per 28. februar.

 

For mer utfyllende informasjon om Corona-viruset gå inn på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/