Følgende er bestemt ut fra Hemnes kommunes anbefaling og sogneprestens innspill:

Gravferder i Hemnes vil skje ut fra gravferdsloven og nasjonale bestemmelser i forbindelse med korona-virus. Følgende gjelder fra 16.03.2020:

  • Folk som er satt i karantene skal ikke delta fysisk i begravelser. Det vil være i strid med nasjonale bestemmelser.
  • Folk som ankommer Helgeland fra utsiden skal direkte i 14 dagers karantene.
  • Det settes tak på 30 deltagere i Korgen og Hemnes kirker. I Bleikvassli kirke maks 15 deltakere.
  • Minnestunder på menighetshusene kan ikke gjennomføres
  • Opprettholde gravferd innenfor 10 virkedager etter dødsfall
  • Se på mulighet for digital løsning for direktesending/opptak av seremoni
  • Tilby pårørende en jordfesting nå og en kirkelig seremoni (begravelse) senere.
  • Kremasjon er et alternativ med seremoni ved urnenedsettelsen senere.

Særtilfeller vil oppstå, i slike tilfeller vil kommuneoverlegens råd følges.

Vi beklager de ulemper dette medfører for de pårørende og andre berørte!

Kirkevergen i Hemnes