Endelig kommer fiberen til Finneidfjord!

Interessen for fiber og Altibox i Finneidfjord har vært over all forventning – nå er det besluttet utbygging.

Siden Signal Bredbånd gikk ut med tilbudet om å få fiber og Altibox i Finneidfjord i februar, har forespørslene strømmet inn. Signal kan allerede bekrefte at de vil bygge ut lynraskt fiberbredbånd i området!

Planleggingen er i gang

Prosjektleder Anders Kruhaug er i gang med prosjektering av utbyggingen, hvor det planlegges hvor de skal grave for at fiberen kommer frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune og berørte grunneiere.

Starter i mai

Det regnes med at fiberutbyggingen settes i gang i mai.

  • Dersom du ikke har bestilt enda, anbefaler vi at du melder din interesse slik at husstanden din blir inkludert når gravetraseene planlegges, forteller prosjektleder Anders Kruhaug.

Utbyggingsmøte

I mai arrangeres det et utbyggingsmøte hvor innbyggerne i Finneidfjord kan møte for å få informasjon og stille spørsmål de måtte ha om prosessen. 

  • Traseene på kartet over utbyggingen er foreløpige. Spørsmål rundt disse kan innbyggerne stille under utbyggingsmøtet.

Lyst på fiber?

Interesse for fiber kan meldes på Signal Bredbånds hjemmesider. I tillegg vil Signal oppfordre engasjerte innbyggere til å følge med på hjemmesiden under «Status utbygging», hvor det kommer løpende oppdatering i prosessen. 

Dette er Anders Kruhaug som er prosjektleder for utbyggingen:

Anders (002).jpg

 

Lenker:

Status utbygging: https://www.signal.no/status-utbygging/finneidfjord/

Meld interesse for fiber: https://www.signal.no/

 Finneidfjord trassekart.pdf