På grunn av det pågående arbeidet med renovering av vann og avløpsnettet i Myravegen vil vegen fra og med krysset Myravegen/ Kirkevegen til og med Myravegen/ Idrettsvegen være stengt fra 18. august til 15.september.

Vi beklager ulempen dette kan medføre.