Det er stor helsegevinst ved å la seg vaksinere mot influensa.
Det er derfor tilbud om vaksine til redusert pris for personer i risikogruppen.                                                                                                                         

Risikogruppen omfatter:

Personer som er 65 år eller eldre

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke

Voksne og barn med:

· kronisk luftveissykdom

· kronisk hjerte-karsykdom

· nedsatt immunforsvar

· kronisk nyresvikt, leversvikt eller nevrologisk sykdom/skade

· diabetes

· alvorlig fedme

· andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa er en helserisiko

 

I tillegg anbefales vaksinen til:

· Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser

· Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter

· Helsepersonell med pasientkontakt

 

Vaksinering blir i år på følgende dager:

Onsdag 14.oktober kl. 10.00-15.00 på Korgen helsestasjon

Torsdag 15.oktober kl. 10.00 - 15.00 på Hemnesberget helsestasjon

 

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av disse dagene for vaksinering.

De som ikke møter på vaksinasjons-dagene, må ta kontakt med sitt legekontor.

Pris: Influensavaksine kr. 100,-