Følgende regnes som risikogrupper:

  •  Personer som er 65 år eller eldre 
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 
  • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer som har nedsatt lungekapasitet 
  • Voksne og barn med kronisk hjerte-/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt o.l. 
  • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens 
  • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2) 
  • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom 
  • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI over 40 kg/m2 
  • Gravide i 2. og 3. trimester

I Korgen foretas vaksinering på samfunnshuset mandag 08. oktober mellom 11.00 - 16.00

På Hemnesberget foretas vaksinering på helsestasjonen tirsdag 09. oktober mellom 11.00 - 16.00

Timebestilling er ikke nødvendig på de oppgitte dager og tider. 

Hemnesberget helsestasjon tlf. 75 19 74 12  Korgen helsestasjon tlf. 75 19 70 95