Følgende regnes som risikogrupper:
  • Ÿ Personer som er 65 år eller eldre
  • Ÿ Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Ÿ Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer som har nedsatt lungekapasitet
  • Ÿ Voksne og barn med kronisk hjerte-/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt o.l.
  • Ÿ Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens
  • Ÿ Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2)
  • Ÿ Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom
  • Ÿ Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI over 40 kg/m2
  • Ÿ Gravide i 2. og 3. trimester
I Korgen foretas vaksinering på samfunnshuset tirsdag 11. oktober mellom 12.00 - 18.00
På Hemnesberget foretas vaksinering i aulaen på skolen torsdag 13. oktober mellom 12.00 - 18.00
Timebestilling er ikke nødvendig på de oppgitte dager og tider.
Ÿ Hemnesberget helsestasjon tlf. 75 19 74 12
Ÿ Korgen helsestasjon tlf. 75 19 70 95