Symptomer og forløp 
Som regel er det et kort forløp med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diare og feber, og dette varer vanligvis i 1-2 døgn (du trenger ikke å ha alle symptomene for å være smittet med norovirus).
Inkubasjonstiden er 12-48 timer, og du er mest smittsom mens du har oppkast og diare. Men du er også smittsom inntil ca. 48 timer etter siste oppkast/diare.

Smittemåten er nærdråpe- og kontaktsmitte og viruset kan overleve over lengre tid på overflater som f.eks. dørhåndtak og nattbord. Derfor er det viktig med godt renhold på alle kontaktpunkter og horisontale flater.

God håndhygiene er det aller viktigste tiltaket for å hindre smittespredning. Og det er håndvask med såpe og vann som er mest effektivt mot noroviruset.                                                                                     

Viktig!
Hvis du har magesjau (hvor det enten er påvist- eller mistanke om norovirus), og du arbeider som helsepersonell i direkte kontakt med pasienter skal du ikke utføre ditt ordinære arbeid mens du har symptomer. Du skal heller ikke arbeide med pasienter før det har gått 48 timer etter siste symptom (oppkast/diare). Dette gjelder også personell som tilbereder og/eller serverer mat.

Pårørende og andre besøkende bør unngå å besøke pasienter på omsorgssenteret hvis de har magesjau – eller nettopp har hatt magesjau. Vi oppfordrer pårørende å vente til det har gått 48 timer etter siste symptom før de kommer på besøk.

Helsepersonell skal være behjelpelig med denne informasjonen til pårørende og andre besøkende.

16.01.15

Omsorgstjenesten