Studenter:

Hemnes kommune har tildelingsrett til to (2) hybler ved Nord-norsk Student- og Elevhjem i Oslo. Studenter, lærlinger og elever (v.g.skole) fra Hemnes kommune kan søke om å få tildelt hybel på elevhjemmet for et skoleår av gangen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10.06.2020

Elektronisk søknad

Elektronisk søknadsskjema finner du på elevhjemmets nettside: http://www.nordnorsken.no

Dersom du har mottatt dokumentasjon; Legg ved dok. på at du er opptatt som elev, student eller lærling for kommende skoleår.

Søknader kan også sendes direkte til Hemnes Kommune:  postmottak@hemnes.kommune.no

Bilder og kart

Nord-Norsken_800x450.jpg
Bilde: Google Maps