Studenter, lærlinger og elever (v.g.skole) fra Hemnes kommune kan søke om å få tildelt hybel på elevhjemmet for studie-/skoleåret 2010/11.

Søknadsskjema finner du på Hemnes kommunes hjemmeside under "Selvbetjening", elevhjemmets nettside; http://www.nordnorsken.no eller ved henvendelse til Hemnes kommune, Servicekontoret tlf. 751 97000.

Dersom du har mottatt dokumentasjon; legg ved dokumentasjon på at du er opptatt som elev, student eller lærling for året 2010/11

Utfylt søknad sendes:
Hemnes kommune
8646 KORGEN

Søknadsfrist: fredag 20.mai d.å.