Stina-Marie.jpg

Stina-Marie Utnes Kvandal er ansatt som HR- og organisasjonsleder i Hemnes kommune. Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at Kvandal har takket ja til denne stillingen.

Kvandal er i dag ansatt i Vefsn kommune. Hun var prosjektleder for organisasjonsutvikling i kommunen (LEAN, Digitalisering). Hun har en allsidig praksis fra kommunal og privat virksomhet. Nå er hun i ferd med å avslutte sin Masteroppgave, hvor sammenhengen mellom ledelse og sykefravær er tema.  Hun har også fordypning i arbeidsrett

I forhold til nødvendig omstilling av den kommunale organisasjonen er hennes kompetanse viktig.  Hemnes kommune står overfor store faglige og økonomiske utfordringer i årene som kommer. Jeg er trygg på Kvandal vil fylle stillingen på en god måte, avslutter rådmannen.

 

Kvandal vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.