I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka 0-5 år
Bleikvassli barnehage, Bleikvassli 0-5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord 0-5 år
Sjøveien barnehage, Finneidfjord (Privat) 0-5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget 0-5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget (Privat) 0-5 år
Korgen barnehage, Korgen 0-5 år
Tømmerheia barnehage, Korgen 0-5 år
Bleikvassli barnehage har også korttidstilbud mellom kl. 08.00-14.00.
De som har fast eller midlertidig plass i inneværende barnehageåret,
skal ikke levere inn noen søknad.
Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i midten av april!
Nye søkere kan ikke uten videre regne med å få tildelt plass etter 1.prioritet.
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no - skjema/søknader)
Papirsøknad kan fås i barnehagen eller ved henv. til sentralbordet på rådhuset
tlf. 75 19 70 00.
Søknadsfrist!
26. mars 2010