Bjerka barnehage, Bjerka 0-5 år

Bleikvassli barnehage, Bleikvassli 0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord 0-5 år

Sjøveien barnehage, Finneidfjord (Privat) 0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget 0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget (Privat) 0-5 år

Korgen barnehage, Korgen 0-5 år

Tømmerheia barnehage, Korgen 0-5 år

Bleikvassli barnehage har også korttidstilbud mellom kl. 08.00-14.00.

De som har fast eller midlertidig plass i inneværende barnehageåret,

skal ikke levere inn noen søknad.

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut ca. 1. juni.

Nye søkere kan ikke uten videre regne med å få tildelt plass etter 1.prioritet.

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no - skjema/søknader)

Papirsøknad kan fås i barnehagen eller ved henv. til sentralbordet på rådhuset tlf. 75 19 70 00.

Søknadsfrist!

1.mai 2009

I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager: