Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune planlegger å søke tilskudd til høyhastighets bredbånd i regi Villmarksnett. I Hemnes kommune vil spørsmålet om mulig søknad behandles i formannskapet 27.04.17

Søknaden vil gjelde disse geografiske områdene:

  • Valberg ved Røssvatnet
  • Baklandet – Svartmarka, Bjerka, Mula
  • Brygfjelldalen
  • Åkervik
  • Susendal/Ørjedal
  • Tustervatnet

Høringsuttalelser sendes Hemnes kommune som e-post til postmottak@hemnes.kommune.no innen 28. april 2017.

Med hilsen

Terje Nilsen
Daglig leder - Villmarksnett
957 22 477