data.jpg

Fiberen vil i hovedsak bli gravd/pløyd ned langs vegtraseen, men kan i visse tilfeller bli hengt i stolper der hvor markforholdene tilsier en slik løsning.

Det åpnes for alle interesserte parter å komme med innspill til Hattfjelldal kommune (post@hattfjelldal-kommune.no) angående denne utbygging. Høringsfrist er satt til 1 mnd fra dato 30.04.14

Utbyggingen er vedtatt gjennomført av kommunestyret i Hattfjelldal i henhold til prosjektbeskrivelse av 08.05.2013, og forutsettes godkjent av Hemnes kommunestyre.

Link til prosjektbeskrivelse: Prosjektbeskrivelse.doc


Kontaktpersoner:

Hattfjelldal kommune: Lars Wiik, lars.wiik@hattfjelldal-kommune.no Tlf.91361666

Hemnes kommune: Håkon Økland, haakon.okland@hemnes.kommune.no Tlf. 91670540