Formannskapet vedtok i møte 20.05.2020, sak 54/20, å sende forslag til nye retningslinjer for behandling av næringssøknader til Hemnes kommune på høring. Forslaget er vedlagt.

Andre relevante tidligere og gjeldende dokument vedr. næringsarbeidet i Hemnes ligger vedlagt Formannskapssaken på følgende link: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hemnes/Meetings/Details/332494?agendaItemId=210938
De nye retningslinjene vil bli behandlet i Formannskapet og Kommunestyret i løpet av høsten 2020 og gjort gjeldende f.o.m. 2021.

For mer informasjon kontaktes saksbehandler Marit Valla på telefon: 954 76544, eller e-post: marit.valla@hemnes.kommune.no  

Frist for å uttale seg er satt til 01.09.2020. Innspill sendes til postmottak@hemnes.kommune.no eller Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.