Høring: Har de store  kommersielle aktørene som Telenor, Signal, m.fl. utbyggingsplaner de nærmeste 3 år i planlagt område.

Hemnes kommune ønsker å bygge fiberbasert bredbånd fra Korgen via skolen, Svartmarka og ned Baklandssiden til Bjerka, dette med forbehold om finansiering.

Dette er viktig informasjon for oss for planlegging av videre utbygging i egen regi i kommunen. Dette må da meldes oss senest 15. juni 2018.

Gi tilbakemelding pr. e-post til Terje.Nilsen@hemnes.kommune.no

Område som tenkes utbygd:
NKOMS dekningskart

b.png