Hvert år blir offentlige nettsteder kvalitetsvurdert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DEFI). Målsettingen med denne vurderingen er å heve kvaliteten på offentlige nettsteder. Av kommunene i Nordland var det bare Rana som fikk bedre karakter enn Hemnes. Vi fikk fire stjerner på målingen, men manglet bare ett poeng for å få fem stjerner. - Dette må vi si oss godt fornøyd med, men det er ikke noen grunn til å hvile på dette resultatet - vi skal bli bedre neste år, sier redaktør av kommunens hjemmesider Rolf Fjellestad.

Denne målingen er en god tilbakemelding på hvor vi står i dag, og hvilke deler av sidene våre vi må prioritere framover. Dette arbeidet er alt startet, og til neste måling - i 2009 - skal Hemnes oppnå fem stjerner med god margin. Kriteriene som vurderes er tilgjenglighet, brukertilpasning og innhold. Det var på innholdsdelen Hemnes fikk minst poeng. Så det er der vi må ha størst oppmerksomhet når vi skal arbeide videre. Plasseringen - helt i toppen av kommunene i Nordland - gir god motivasjon for det videre arbeidet med hjemmesidene våre, sier redaktør Rolf Fjellestad