Telefoner blir besvart begge dager.

Legekontoret åpner full praksis med 2 leger i tjeneste, fra og med mandag 27. september.