Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILDSJELPRISEN.

Prisen har følgende retningslinjer:

Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.

Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.

Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement høsten 2014.

Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes:
Hemnes Ungdomsråd
Sentrumsv. 1. 
8646 Korgen


Frist for innsending av forslag på kandidater er 20. juni 2014.