Her ble det fokusert på påvirkningsmulighetene som rådet har overfor politikerne bl.a. med å delta på kommunestyremøtene. Videre deltakelse i ungdommens fylkesting, seminarer og kurs (Hemavan), og det store Serbiaprosjektet som er et demokratiprosjekt der målet er å få dannet ungdomsråd i noen kommuner i Serbia. I dette prosjektet får ungdommer fra Hemnes, Hattfjelldal og Vefsn besøke kommuner i Serbia, og serbiske ungdommer er besøk hos oss.
Ungdommene på de respektive skolene så ut til å sette pris på informasjonen, og har dermed fått litt kjennskap til ungdomsrådets arbeid før det igjen skal velges nye medlemmer til rådet.
Helle og Benedicte i Bleikvasslia
Helle og Benedicte i Bleikvasslia

ungdomsråd 1
Lydhøre ungdomsskoleelever på Hemnesberget