NYTT STYRE I HEMNES UNGDOMSRÅD

 Ungdomsråd
Fv: Silje Tustervatn Johannesen, Sigrid Marie Rydsaa (nestleder), Andreas Drage (leder) Henrik Svanheim, Christina Lenningsvik, Solveig Bygdåsmo
Foran: Benedicte Fagerbakk, Emilie Juvik, Kine Jacobsen Ånonli

Ungdomsklubbene og skolene i Hemnes kommune har valgt nye medlemmer til Hemnes ungdomsråd.

Rådet hadde sitt konstituerende møte for litt siden.

Andreas Drage, fra Hemnesberget, ble valgt som ny leder, og Sigrid Marie Rydsaa, Korgen/Baklandet ble ny nestleder.

Rådet har 11 medlemmer, når alle møter.  Det ble også valgt et nytt arbeidsutvalg.  Dette har fire medlemmer – i tillegg til leder  (Andreas) og nestleder (Sigrid Marie), så sitter Benedicte Fagerbakk og Emilie Juvik i arbeidsutvalget.

Ungdomsrådet er et medvirkningsorgan, som gir ungdom medinnflytelse og medbestemmelse i kommunen.  Rådet har møte og talerett i kommunestyret. De skal høres i kommunale planprosesser, og de kan ta opp saker  på eget initiativ. Ungdomsrådet har en pott med penger som de selv bestemmer bruken av.  Dette kan gå til ulike aktiviteter for barn og ungdom i kommunen. 

De siste tre årene har rådet vært med i et internasjonalt prosjekt sammen med Hattfjelldal og Vefsn.  Ungdommene har da samarbeidet med ungdommer i vennskapskommunene i Serbia. Målsettingen har vært å gjøre ordningen med ungdomsråd kjent i Serbia, øke ungdommens medinnflytelse i vennskapskommunene.  I april inviterer ungdommene serbiske kommuner til en større konferanse i Beograd – for å fortelle om hva de har oppnådd i prosjektet.

Ungdomsrådet deler også ut «Ildsjelprisen».  Denne går til en voksen, som gjør en spesiell innstas overfor ungdommen.

I slutten av februar skal ungdomsrådet delta på samling med alle ungdomsrådene  på Helgeland og i Västerbotten. Dette er noe som medlemmene ser frem til!