Tema var ungdomsrådets muligheter for større inflytelse på de beslutninger som tas i kommunen. I brev fra Liv Signe Navarsete oppfordres ungdomsrådene til å bli egne utvalg i kommunene - noe som Hemnes ungdomsråd også ønsker å få til. Videre ønsker ungdomsrådet en dialog med barnevernet, skolen og helsesøster om ungdommens vilkår i vår kommune, noe som ordfører støttet og ønsket å bidra til at dette gikk i orden.