Prøvene gjelder for 8. klasse og fagene engelsk og lesing.

 

Hemnes har oppnådd 3,1 i snitt i engelsk og 3,2 i lesing. Forrige skoleår var snittet for de to fagene henholdsvis 2,8 og 2,9

Nest høyest var Lurøy som oppnådde 3,0 i engelsk og 3,2 i lesing. Forrige skoleår resultatet for de to fagene henholdsvis 2,7 og 3,1.

 

Gjennomsnittet for 8.-klassingene i Nordland er 2,9 i engelsk og 3,0 i lesing. Landsgjennomsnittet er 3,0 i engelsk og 3,1 i lesing