Justisdepartementet har besluttet å omgjøre politidirektoratet avgjørelse om å avvikle Hemnes lensmannskontor.

Dette er en stor seier for Hemnes kommune sier en strålende fornøyd ordfører Christine Trones.  

For Hemnes kommune betyr dette at vi fortsatt har et fullbemannet lensmannskontor, med den kriminalitetsforebyggende effekt som det medfører. Dette er viktig for alle i Hemnes kommune, men vil også gi en gevinst for innbyggerne i Vefsn og Hattfjelldal.

Jeg har lagt ned et betydelig arbeid i å følge opp denne saken i etterkant av at klagen ble sendt fra Hemnes kommune. Det har vært gjennomført utallige møter i mitt politiske «bakland», og jeg vil i dag rette en stor takk til stortingsrepresentant Margunn Ebbessen fra Høyre. Uten hennes bistand hadde vi aldri lyktes med dette.  At vi fikk medhold i klagen viser også at det har vært gjennomført en reell klagebehandling, og at våre argumenter i saken har blitt hørt.  Dette er i seg selv en seier, sier Trones.

Det viser også at klagen vår treffer blink på det som er målet med reformen, som er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet", avslutter en svært glad ordfører i Hemnes.

 

Dette er vedtaket fra Justisdepartementet:


Nærpolitireformen – JDs klagebehandling – Omgjøring av PODs avgjørelse om å avvikle Hemnes lensmannskontor

Saken gjelder:

Departementet har besluttet å omgjøre direktoratets avgjørelse om å avvikle Hemnes lensmannskontor. Kontoret videreføres og forventes bli reetablert på kommunens administrasjonssted på Korgen ved E-6.

«Sammenslåing av Mo i Rana politistasjonsdistrikt og lensmannsdistriktene Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna, til Rana politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestesteder: Mo i Rana politistasjon, Hemnes lensmannskontor, Nesna lensmannskontor, Lurøy og Træna lensmannskontor.»

Talepunkter:

  • Hemnes lensmannskontor videreføres etter en samlet vurdering av hensynet til avstander og befolkningsmengde
  • Hemnes lensmannskontor har fire polititilsatte og en sivilt ansatt Hemnes kommune grenser i nord mot Rana, i sør mot Hattfjelldal og i vest mot Vefsn. I øst grenser den mot Storumans kommune i Västerbottens län i Sverige.
  • Kommunen omfatter 1 589 km2 (ca. 3/4 av Vestfold fylke). 1. januar 2017 er det registrert 4 524 innbyggere i kommunen
  • Politimester og kommune anfører at Korgen er ønsket plassering ved en ev videreføring av lensmannskontoret. Korgen er kommunesenter
  • Store avstander mellom politimyndigheter i området: Mo i Rana og Mosjøen ca. 88 km.
  • Videreføring av Hemnes lensmannskontor på Korgen: Korgen – Mosjøen ca. 50 km. Korgen – Mo i Rana ca. 40 km. Mo i Rana – Hemnesberget ca. 38 km. Hemnesberget – Mosjøen ca. 75 km
  • Kommunen har ca. 850 fritidshus. Mange av disse ligger i kommunens ytterkanter som Nord-Røsvatnet og Tustervatnet/Kvalbukta. E6 går gjennom kommunen og adm. stedet Korgen