Hemnes kommune har mottatt vedtaket fra Politidirektoratet, v/ Odd Reidar Humlegård, om endringer i lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Nordland politidistrikt. 

Det er med uro og stor beklagelse at vi konstaterer at Politidirektoratet ikke har vektlagt Hemnes kommunestyres enstemmige uttalelse fra 3. november 2016.  

Politireformen kalles «Nærpolitireformen». Et nærværende politi handler om så mye mer enn responstid i akutte situasjoner.  Det lokale lensmannskontoret har en unik kompetanse og lokalkunnskap som er ervervet og foredlet over flere 10-år. Denne kompetansen ser vi på, og erfarer som nesten uvurderlig i verdi. Den er med på å bidra til at Hemnes kommune er en svært god kommune å bo og vokse opp i. Ikke minst er denne kompetanse verdifull, sett i et forebyggende perspektiv.  

Ved å opprettholde et eget lensmannskontor i Hemnes kommune har vi tidligere dokumentert at det vil gi vesentlig reduksjon i responstid for store deler av egne innbyggere, og for et ikke ubetydelig antall personer i kommunene Hattfjelldal og Vefsn (dokumentasjonen ligger vedlagt). Vi vil her spesielt peke på den reduserte responstiden til ytterkantene i kommunen som Nord-Røsvatnet og Tustervatnet/Kvalbukta. Dette er områder der vi finner en betydelig andel av de ca. 850 fritidshusene i Hemnes med stor aktivitet i helgene. Korgen vil også ha en svært sentral plassering i forhold til hendelser/ ulykker med stengte tunneler på E6 både nordover og sørover.

Hemnes kommune er en stor og sammensatt kommune i Nordland fylke. I vår tidligere uttalelse ble det redegjort for de spesielle utfordringer dette gir. Hemnes kommune sier seg også villig til å kunne tilby tidsriktige lokaler, til en leiepris som skulle være godt akseptabel.

Hemnes kommune ber om at kommunen får beholde et eget stedlig lensmannskontor i årene framover med en minstebemanning på 4 tjenestemenn/kvinner, slik at lensmannskontoret kan holde åpent for publikum i Hemnes 5 dager i uka. Det har også forbyggende verdi i seg selv at politifolk bor og arbeider i kommunen, samt at det gir en større opplevelse av trygghet for befolkningen.

Hemnes kommune vil med dette klage på Politidirektoratets vedtak om å legge ned Hemnes lensmannskontor.  Hemnes kommune ber Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere på nytt argumentene som kommunen fremfører.