Arvid Scene_400x267.jpg
Bilder fra prisutdelingen i 2012 hvor Arvid Martinsen mottok prisen.

NB: Forslag som er innsendt tidligere år gjelder ikke. Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på 3 medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekst- og kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner.

Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement høsten 2014.

Send ditt forslag - med begrunnelse - innen 20.juni til:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen.

 

Vedtekter for kulturprisen i Hemnes.

1. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar at Hemnes kommunes kulturpris deles ut hvert annet år - med første utdeling høsten 2008.

2. Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.

3. Følgende retningslinjer for Hemnes kommune kulturpris gjelder:

1.Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.

2.Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk/plakett som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3.Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

4.Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis OKU skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.

5.OKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.

6.Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av OKU.

7.Prisen gjøres offentlig kjent første gang på et prisutdelingsarrangement, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

8.OKU’s avgjørelse om utdeling av prisen skal tas innen 1. november hvert annet år, og prisen skal utdeles innen årets utgang.


Følgende har tidligere mottatt Hemnes kommunes kulturpris:

1981: Olav Sørgård

1982: Erling Fiskum/Roar Bang

1983: Arne Håpnes

1984: Arnulv Ervik

1985: Ingen utdeling

1986: Ø.Skjæran/T.Landfastøyen

1987: Berit Fagerbakk

1988: Oddbjørn Doseth

1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli

1990: Karl Evjen/Ole Tverå

1991: Tore Furuhatt

1992: Jan Gaute Buvik

1993: Anne Marie Brendmo

1994: Hendy Svenning

1995: Snorre Ranheim

1996: Bjørn Fjeldavli

1997: Petter Idar Rønning

1998: Halldor Vassdal

1999: Karen Valla Hermansen

2000: Arthur Knutsen

2001: Bjørnar Hjerpbakk

2002: Elsa Hoel

2003: H. Brygfjeld/T. Roghell

2004: Trond Rydsaa

2005: Arna Ottermo

2006: Eli Thommesen

2007: Eilif Lillemo

2008: Odd Bleikvassli

  2010 Magnar Skreslett 2012: Arvid Martinsen