Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.

  • Barn mellom 5-11 år får egen barnevaksine fra Pfizer.
  • Barn og unge fra 12-18 år mottar vanlig Pfizer-vaksine.

Hvordan melde barn til vaksinasjon i Hemnes kommune

Barn fra 5-11 år må bestille time til vaksinasjon på grunn av egne tider for barnevaksinasjon HER
Foresatte mottar etter bestilling tilbud om time via Helseboka for barnevaksinasjon.
Barnevaksinasjonen vil skje på Helsestasjonen barnet har tilknytning til. 

Barn fra 12 år og oppover kan komme på drop-in eller bestille time som øvrige innbyggere HER
Begge foreldre med foreldreansvar må samtykke for at barn under 16 år skal få vaksine.
Digitalt samtykkeskjema finnes HER
Analogt skjema for utskrift finnes HER

Les mer om vaksinetilbudet til barn på FHIs nettsider HER