I slutten av mai var rådmann Amund Eriksen på en konferanse i Bodø, der Nordland fylkeskommune trakk fram Bodø, Sortland og Hemnes som de eneste kommuner i Nordland som har vedtatt en plan for trafikksikker kommune. Representanter fra disse kommunene ble hentet frem, fikk en rose hver og kommunene fikk masse skryt for arbeidet som var gjort.

bilde-1_traf.jpg

Det ble poengtert at Sortland, Bodø og Hemnes ville bli prioritert ved tildeling av midler ved neste korsveg. Dermed sendte Omsorgstjenesten inn en søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det ble søkt om støtte til fornyet trafikkopplæring av personell i omsorgstjenesten, samt innkjøp av alkolås til tjenestens to minibusser.

Først i juli mottok kommunen melding om at søknaden er innvilget:

Trafikkopplæring/oppfriskningskurs vil bli arrangert av Trygg Trafikk Nordland kommende høst. Kursene vil bli finansiert av Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). NFTU vil behandle søknaden om innkjøp av alkolås i egen sak til høsten.

Omsorgstjenesten har mange ansatte som er sjåfører i arbeidstiden, spesielt i hjemmetjenesten. Alle sjåførene i tjenesten vil nå få oppfrisket sin trafikkopplæring. Dette er et sikkerhetsløft for de ansatte som vi setter stor pris på.