Eiker

Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir har sammen med assisterende rådmann Rolf Fjellestad, vært på studiebesøk i Øvre Eiker kommune.

Tema for besøket var å få mer innsikt i hvordan Øvre Eier arbeider med frivillighet og eget omdømme. Vertskap for besøket var ordfører Ann Sire Fjerdingstad.

- Formannskapet i Hemnes har bedt om at det fremmes et forslag til en kommunal frivillighetspolitikk, eller strategi for dette arbeidet i Hemnes kommune.

Besøket i Øvre Eiker var svært nyttig å ha som ballast når vi nå skal starte opp dette arbeidet, sier ordføreren.

- Øvre Eiker har lange og solide tradisjoner når det gjelder å arbeide med frivillighet. Selv om Øvre Eiker er mye større enn Hemnes, så er de lik oss på den måten at de også har fem tettsteder.

De har vist gjennom mange ulike prosjekt at de klarer å få folk engasjert og stille opp i hele kommunen. Det er etablert et godt og gjensidig arbeid mellom befolkning og kommune.

- Det er helt klart at vi plukket opp en del ting som vi kan arbeide videre med. Blant annet var det interessant hvordan de klarte å engasjere grendeutvalgene i Øvre Eiker.

Kanskje vi kan overføre noe av dette til hvordan vi driver våre egne nærmiljøutvalg, sier ordføreren.

- Vi besøkte også frivilligsentralen i Øvre Eiker. Også her hentet vi inspirasjon og ideer for det videre arbeidet her hos oss, avslutter en engasjert og inspirert ordfører.