Kommunestyret i Hemnes kommune vedtok 23.06.2016 å inngå avtale med Helgeland krisesenter om interkommunalt samarbeid. Krisesenteret er lokalisert i Mosjøen med Vefsn som vertskommune. Øvrige kommuner som er med i samarbeidet er Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Hattfjelldal og Grane.
Avtalen gjelder fra 01.09.2016. Samtidig opphører Hemnes kommunens samarbeidsavtale med Rana kommune om krisesentertilbud.
Innbyggere i Hemnes kommune vil fra denne dato få bistand fra Helgeland krisesenter, Vefsn.

Helgeland krisesenter kan kontaktes på følgende måte:
Telefon: 75 17 36 99
Epost: mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no

Det vil bli lagt ut kontaktinformasjon på Hemnes kommunens hjemmeside.

Gerd Else Vaag
sektorleder Helse