Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Rana kommune om sertifisering og markedsføring av ordningen.

Bedrifter/ virksomheter i Hemnes som ønsker å bli sertifisert som miljøfyrtårn, kan ta kontakt med Håkon Økland, tlf. 751 97 146/ 916 70 540 for veiledning.Du kan lese mer om ordningen og fordelene den kan gi på www.miljofyrtarn.no.