Kvinnedagen ble innstiftet på en sosialistisk kongress som Den annen internasjonale arrangerte i København i august og september 1910. Initiativet ble tatt av den tyske feministiske sosialisten Clara Zetkin. De var inspirert av en kvinnedagsmarkering i USA året før, 28. februar 1909.

Den internasjonale kvinnedagen ble dermed markert første gang året etter, 19. mars 1911. Flere land deltok. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten. I 1917 demonstrerte kvinner i St. Petersburg den 8. mars, og dette ble opptakten til den russiske revolusjonen.

I 1921 bestemte en internasjonal kommunistisk konferanse i Moskva at 8. mars skulle være fast dato for kvinnedagen. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble 8. mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.