kij.png
Kjell-Idar Juvik får overrakt blomster av ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir i forkant av kommunestyremøtet 12.09.2013


Gratulerer!

Tidligere ordfører og nåværende kommunestyrerepresentant i Hemnes kommune,  Kjell-Idar Juvik – AP – ble valgt inn på Stortinget for Nordland ved årets stortingsvalg.

Hemnes kommune vil med dette gratulere Juvik med stortingsplassen, og ønsker han lykke til med det viktige og utfordrende ombudet!

For Hemnes kommune

Kjell Joar Petersen-Øverleir

Ordfører