Norges_bank.jpgHemnes kommune vedtok i tidligere år å knytte seg til RKK-Vefsn. I dette samarbeidet deltar kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal, i tillegg til Hemnes.  RKK har som mål å legge til rette for felles kompetanseutvikling i de fire kommunene. Tanken er at samarbeid mellom flere skal gi fortrinn på en rekke områder. Dette viser seg å stemme. 

Allerede den første store fellessøknaden om kompetansemidler – som omfattet omsorgssektoren -  ga svært god uttelling:  Fylkesmannen i Nordland vedtok å tildele RKK-Vefsn – og de fire kommunene til sammen kr. 2.350.000.-  Av dette er kr. 2.000.000.- øremerket til felles kompetanseutviklingstiltak, og kr. 350.000.- til innovasjon.

Enhetsleder Kari Brendås Lillebjerka er svært godt fornøyd med tildelingen. Når flere kommuner inngår samarbeid gir dette en egen styrke når søknaden skal vurderes og midlene foredles. Den økonomiske tildelingen er selvsagt veldig viktig.  Tildelingen gir rom for fortsatt satsing på nødvendig kompetanseutvikling, til tross for stramme kommunale budsjett. Hemnes kommune fikk i tillegg kr 500 000 i tilskudd til kompetansehevende tiltak som uttelling på sin egen søknad.

Kontinuerlig etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling er en forutsetning å kunne tilby innbyggerne forsvarlige tjenester – som her innenfor omsorg, sier Lillebjerka.  Samarbeidet gjennom RKK mellom de fire kommunene omfatter hele kommuneorganisasjonen. Det er etablert egne fagutvalg, som hver for seg dekker de ulike tjenestene. Innenfor omsorg pågår det alt flere ulike samarbeidsprosjekt. Dette samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, der kommunene samlet får større muligheter og ressurser ved å gå sammen, enn ved å stå alene, avslutter Lillebjerka.  
 

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder omsorgstjenesten