Statsminister Erna Solberg la tirsdag 9. mars fram regjeringens anbefalinger for håndtering av koronasituasjonen i Norge. Regjeringen anser dagens situasjon som uklar og smittefrekvensen stiger i flere kommuner i landet. Dette er bekymringsfullt og statsministeren påpeker at det nå er viktig å slå ned smitte, samtidig som vaksineringen skal bli mer effektiv, når vi om kort tid skal få flere vaksiner til landet.

Til tross for dette, kom det ingen endringer på de nasjonale anbefalinger og tiltak i statsministerens framlegg. Hvis smittetrenden ikke er snudd innen 2 uker, vil det komme strengere nasjonale tiltak.

Landets kommuner får større ansvar

Dette er oppfordringen fra regjeringen. Ved å følge utviklingen tett i de enkelte kommuner og regioner, legges det nå opp til at kommunene selv vurderer hvilke tiltak og anbefalinger som må innføres. Disse skal være ut over de nasjonale tiltak. Hvis vi kommer i en slik situasjon, vil det kun være behov for å iverksette tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalinger. Kommuner har ikke mulighet til å innføre lettere tiltak enn det regjeringen anbefaler.

Strengere tiltak skal være kommunens vurdering – også i samarbeid med nabokommuner, hvis dette er viktig for å begrense spredning av smitte. For Hemnes kommune vil dette eventuelt være samarbeid mot Rana og Vefsn. Hvis smittesituasjoner oppstår og vurderinger tilsier at vi må innføre strengere tiltak, vil dette kunne skje på kort varsel.

Ingen smitte i Hemnes

Hemnes kommune følger de nasjonale anbefalinger og tiltak. Det er for tiden ingen pågående Covid-19 smitte i kommunen. Dette er vi svært tilfreds med. Det er viktig nå at vi i samarbeid med alle innbyggere og besøkende, fortsetter å ha søkelys på smittevern og tiltak for dette. Sammen skal vi gjøre jobben til vaksiner er på plass og at vi kan lette ytterligere på tiltak.