Hurra!

Hemnes kommune har fått innvilget sin søknad om å bli realfagskommune. Det betyr at vi får faglig og økonomisk støtte for å drive frem en realfagssatsing i kommunen. Denne satsingen vil foregå i barnehager og i grunnskolen.

Selv om detaljene ikke er klare ennå vil vi bl.a. få hjelp fra høgskolemiljø, kompetansesenter, bli prioritert på søknader om statlig videreutdanning, bli tilført økonomi for å drive nettverksarbeid, m.m.

Ut av dette skal det også komme en helhetlig plan for kommunen sin realfagsatsing fra barnehage og ut grunnskolen.

Dette blir gøy!

realfagskommune_500x335.jpg