Etter intiativ fra Lyngdal kommunes ordfører har Ordfører i Hemnes, Paul Asphaug besluttet at kommunen skal støtte en aksjon for å skaffe medisinsk utstyr til heltene i Ukraina.

Midlene vil bli overfør så raskt som mulig, og ordføreren i Lyngdal kommune vil koordinere innkjøpet av medisinks nødhjelp så raskt som mulig. 

Ordføreren i Hemnes har i tillegg signalisert at kommunen er klare til å bosette flyktninger fra Ukraina.