Hemnes kommune sin økonomiske situasjon

«Hvor er vi – og har vi råd til å fortsette sånn?»  En videopresentasjon fra KS-konsulent!

Kommunestyret har bedt rådmannen om å fremme forslag til reduksjon av driftsnivået i kommunen med 25 mill. kr. Dette i forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for 2014-17.

Kommunen har engasjert KS-konsulent til å bistå oss i dette arbeidet.  I denne forbindelse har Ine Haustreis, KS-konsulent, hatt en statusgjennomgang av kommunens økonomiske situasjon.  Denne gjennomgangen/presentasjonen ble holdt to ganger.  Målgruppen var kommunens politikere, hovedtillitsvalgte, ledere og media.

Kommunen ønsker at flest mulig av kommunens innbyggere også skal kunne få tilgang på denne informasjonen – derfor legges den nå ut på kommunens hjemmeside.  Dette er fra presentasjonen som var i kommunestyresalen 22. april.

 

Arbeidet med økonomiplanen vil fortsette utover.  Den 10 juni fikk politikerne i Hemnes presentert rådmannens forslag til innsparing (Bærekraftig Utvikling).