kommunevåpen-mono-sideskiller.png
PRESSESKRIV

Hemnes kommune arbeider med å få nødvendig oversikt over situasjonen ved Bleikvassli Gruber

Kommunen var i etterkant av hendelsen i går kontakt med et privat konsulentselskap  om mulig bistand. I dag er det engasjert geolog, som så snart som mulig vil komme til kommunen.  Avklaring om når, vil skje i løpet av dagen.

Bergvesenet har i dag, fredag, hatt to personer på befaring i gruveområdet i Bleikvasslia.  Etter denne befaringen er det klart at grunnen i området fortsatt er ustabil, og det vil derfor ikke være aktuelt for de evakuerte å flytte hjem i løpet av helga. En nærmere avklaring om dette vil først skje etter geologens befaring. 

Hemnes kommune vil på det sterkeste avvise spekulasjonene i nettutgaven til Rana Blad. Hemnes kommune beklager dette sterkt. Kommunens eneste motiv er å få kartlagt så snart som mulig forholdene rundt situasjonen ved Bleikvassli Gruber. Kostnader/utgifter til slike undersøkelser har ikke vært noen hindring, og har ikke vært noe tema i det hele.

Spekulasjonene bidro til å skape usikkerhet i en alvorlig situasjon.  Hemnes kommune beklager dette sterkt. Kommunen har alt tatt dette opp med politimester Fjærli i Helgeland politidistrikt for å orientere etaten om status.

Hemnes kommune håper på snarlige avklaringer rundt situasjonen, slik at folk så snart som mulig kan flytte hjem til trygge forhold.  Kommunen har fullt fokus på dette!

Kontaktpersoner:

Kjell Joar Persen-Øverleir  - ordfører - 918 69 522

Amund Eriksen – rådmann – 414 75 680


kommunevåpen-mono-sideskiller.png