Hemnes kommune åpner for organisert aktivitet for barn og unge i aldersgruppen 0-15 år. Organisert aktivitet innendørs for alle over 16 år anbefales fortsatt avlyst og vil ikke tillates i kommunens lokaler. Dette gjelder ut uke 5. Det vil da tas en ny vurdering. 

Organisert aktivitet utendørs kan fortsatt gjennomføres dersom det er mulig å holde avstand. 

Dersom smittesituasjonen endrer seg kan det skje endringer på kort varsel.