brannvesen.png

Pressemelding

 Hemnes brannvesen får gode tilbakemeldinger

Gjennom to tilsyn – ett fra Arbeidstilsynet og ett  fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får Hemnes brannvesen gode tilbakemeldinger.

Kommunens brannvesen drives meget bra er konklusjonen fra de to tilsynene.

Brannsjef Kent Andreassen og enhetsleder Bård Fagerbakk sier at de er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra de to tilsynene. 

-          Systematisk og planmessig arbeid over tid gir nå resultater, sier de. Det var noen mindre anmerkninger som ble påpekt – dette er forhold som nå rettes opp.

-          Det er grunn til å hevde at kommunen har et brannvesen som tilfredsstiller de krav som myndighetene setter. Det er vi selvsagt fornøyd med.

-          En ting er å ha system rutiner og utstyr på plass – den viktigeste faktoren, for å ha et oppegående og godt brannvesen, er likevel mannskapene. 

Andreassen og Fagerbakk skryter av mannskapene som brannvesenet i Hemnes disponerer.  Fordelt på to lag; ett på Hemnesberget og ett i Korgen, er dette en gjeng som har topp motivasjon og god kompetanse for jobben de er satt til.  Dette er frivillige mannskap, som tar jobben i brannvesenet utenom ordinært arbeid. I seg selv er dette imponerende!

-          Gode tilbakemeldinger  fra tilsynsmyndighetene er godt å ta med seg i det daglige arbeidet, avslutter de to, dette motiverer for videre innsats!

For mer informasjon;

-          Brannsjef Kent  Andreassen – 90683860

-          Enhetsleder Bård Fagerbakk – 99252797

 

Vedlegg:  Tilsynsrapporter og skriv fra enheten