Gerd og Lars Sivert 1.jpg

Hemnes kommune har etter søknad, fått tildelt kr. 1,4 mill i prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland. 
Midlene skal brukes til å tilby tilgjengelige, fleksible, helhetlige og sammenhengende tjenester til mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og/eller andre tilleggsproblemer og lidelser.

Kommunen har god erfaring med tilbudet som er etablert på Olsenhågen på Hemnesberget, og ønsker å utvikle et tilsvarende tilbud for Korgenområdet med Olehallen på rådhuset som base. 

Målet er å gi de som har behov for det, tilgang til en inkluderende arena med muligheter til å:
•    Få et godt innhold i hverdagen i fellesskap med andre
•    Få økt livskvalitet som et resultat av arbeid og/eller aktivitet
•    Få erfaringer som gir grunnlag for mestringsfølelse

Dette vil kunne bli et aktivitetstilbud som kan gi ulike grupper et tilbud, alene eller sammen med andre. 
 
Helse- og omsorgsutvalget i Hemnes har hatt psykisk helse og rus som tema og fokusområde gjennom siste par årene. Politikerne i Hemnes viser bred interesse for tilbudet til denne målgruppen og støtter fullt opp om prosjektet som ble skissert i søknaden til Fylkesmannen. 
 
På bildet ser vi sektorleder for helse- og miljøtjenesten Gerd Else Vaag og fagleder for psykisk helse- og rustjenesten Lars-Sivert Larsen, som sammen står bak søknaden og prosjektet.
 
 
Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten
Tlf 97899965/75197117